Gizlilik Sözleşmesi

Bu Web sitesini(“stonepanel.com.tr”) kullanarak, bu Sözleşmeye taraf olabilecek ve bu Sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarına riayet edebilecek hak, izin ve dirayete sahip olduğunuzu beyan etmiş olur ve stonepanel.com.tr adresi içerik hizmetlerinden faydalanmanız dolayısıyla bu hizmetlere ilişkin işbu koşullara uymayı kabul etmiş olursunuz.

stonepanel.com.tr hizmetlerinden yararlanan kullanıcı;

  • stonepanel.com.tr web sitesi web sitesi içerisinde gezindiğiniz süre boyunca ‘cookie’ olarak adlandırılan ve Türkçe’ye çerez olarak geçirilen bazı unsurların bilgisayarınıza entegre edilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarıdır ve kişisel veri ya da başkaca özel veri içermemektedir. Web sitesi oturum bilgileri ve benzeri veriler saklar ve kullanıcıları tekrar tanımak için kullanır. Bu içeriğin güvenilirliğine ilişkin stonepanel.com.tr’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • stonepanel.com.tr, web sitesine, haber ağına, herhangi bir listesine, sosyal ağına kaydolma/katılma veya kullanım süresince kullanıcıdan doğrudan talep edilen veya sitenin/sosyal ağın kullanımı esnasında yapılan işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi yöntemleriyle toplanılan her türlü veriyi süre sınırı olmaksızın saklama, işleme ve kullanma hakkına sahiptir. Toplanan veriler gizli tutulacaktır.
  • Veriler anonim hale getirilerek istatistiki veri olarak kullanılabilecek ve ancak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’nin izin verdiği şartlarda üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.
  • stonepanel.com.tr bu verilerin kullanımını aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirerek Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yapmaktadır. Ayrıca bu sözleşmede aksi belirtilen durumlar saklıdır.
  • Yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde 5651 sayılı kanundan ve 6698 sayılı kanundan kaynaklanan hallerde bilgiler ilgili makamla paylaşılabilecektir.
  • Kullanıcıların stonepanel.com.tr’a ait sosyal medya paylaşım alanları, web sitesi ve mesajlaşma ortamlarında mesajlaşma ve diğer imkanları kullanırken hukuka ve varsa bunlara ilişkin kurallara uygun davranması gerekmektedir.
  • Kullanım koşulları bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Bu sözleşme stonepanel.com.tr tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. Değişiklik sonrası kullanıcılar kullanım sözleşme değişikliklerinin kabulünü kendiliğinden kabul ettiklerinden sözleşme metnini belirli aralıklarla kontrol etmeleri stonepanel.com.tr tarafından tavsiye edilmektedir.
  • stonepanel.com.tr ve kullanıcılar arasında iş bu sözleşmesel ilişki nedeniyle doğabilecek ihtilaflarda stonepanel.com.tr kayıtlarının (eposta yazışmaları, sosyal medya paylaşım siteleri kayıtları, mesajlaşma ortamları kayıtları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. madde anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delildir. Kullanıcılar bu çerçevede bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmişlerdir.
  • Bu sözleşmeye Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilaflar halinde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Tüm bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi uyarınca oluşabilecek sorunlarla ilgili olarak detaylı iletişim ve bilgilendirme için admin@stonepanel.com.tr adresinden veyahut (0216) 384-0665 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.